Talex

 

Talex Remote Desktop Support (rds)

svenska Support via fjärrskrivbordet

Ladda ner och kör kundmodulen QuickSupport
Tala sedan om ditt ID och lösenord till oss.

English Support via remote desktop

Download and run client module Quick Support
Tell us then your ID and password.